Nauka i badania

150 mln zł trafi do naukowców z nowego konkursu Agencji Badań Medycznych

31 maja Agencja Badań Medycznych ogłosi konkurs na opracowanie nowych leków generycznych i biopodobnych. Do naukowców trafi 150 mln zł. Wsparcie rynku leków przez ABM ma przyczynić się do uniezależnienia Polski od zagranicznych producentów i dostawców.

Zgodnie z danymi ABM nawet 40 proc. leków sprzedawanych w Unii Europejskiej pochodzi z Azji, a 80 proc. substancji aktywnych produkują Chiny i Indie. W Polsce tylko około 30 proc. leków sprzedawanych w aptekach pochodzi z produkcji lokalnej.

“Wsparcie rynku leków generycznych i biopodobnych przez Agencję Badań Medycznych ma przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa lekowego, uniezależnienia Polski od zagranicznych producentów i dostawców oraz wzrostu PKB” – napisano w komunikacie ABM.

Ponadto, jak wskazuje ABM, pandemia SARS-CoV-2 ujawniła wiele problemów związanych z systemem opieki zdrowotnej. W warunkach kryzysowych łańcuchy dostaw od producentów zagranicznych mogą się przerwać i doprowadzić do braku leków, stwarzając dodatkowe zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów. Bezpieczeństwo lekowe może zagwarantować produkcja podstawowych leków w kraju.

Pomysłodawcy konkursu podkreślają, że kluczowe jest stworzenie w Polsce odpowiednich warunków dla przemysłu farmaceutycznego, aby zachęcić do zainwestowania w produkcję gotowych leków, zwłaszcza generycznych i biopodobnych. Ma to na celu również uniezależnienie Polski od zagranicznych producentów i dostawców leków.

Prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński wskazuje, że “produkty te mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia ochrony zdrowia i dobrostanu obywateli, zapewniają możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się warunki epidemiologiczne i będą wspierały mechanizmy związane z utrzymaniem konkurencyjności, innowacyjności i zrównoważonej produkcji farmaceutycznej, przy uwzględnieniu potrzeb pacjentów i systemu opieki zdrowotnej”.

Konkurs ABM ma wesprzeć finansowo prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowywania i rozwijania innowacyjnych rozwiązań w zakresie nowych postaci farmaceutycznych leków dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych. Zostanie ogłoszony 31 maja 2022 r. Wnioski będzie można składać do 31 sierpnia 2022 r.

W ramach konkursu dopuszczone będzie składanie wniosków dotyczących projektów na różnych fazach rozwoju – zarówno tych będących w fazie pomysłu, jak i wymagających przeprowadzenia prac rozwojowych. Dofinansowaniu podlegają działania z zakresu badań podstawowych, badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Dodatkowo przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą wnioskować o dofinansowanie na usługi doradcze. Jednak niezależnie od fazy początkowej projektu, musi on zakończyć się rejestracją i wdrożeniem produktu leczniczego do produkcji w ramach własnej działalności gospodarczej beneficjenta lub w ramach działalności gospodarczej podmiotu trzeciego.

Zakres działań objętych konkursem obejmuje: opracowanie nowych postaci leków o modyfikowanym uwalnianiu; opracowanie i rozwój nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych opartych na dopuszczonych do obrotu substancjach czynnych; opracowanie i rozwój produktów leczniczych złożonych; opracowanie i rozwój leków generycznych, a także opracowanie i rozwój leków biopodobnych.(PAP Nauka w Polsce)

Autorka: Agata Zbieg

Tygodnik Medyczny

Zdrowie, system ochrony zdrowia, opieka farmaceutyczna, farmacja, polityka lekowa, żywienie, służba zdrowia - portal medyczny

Najnowsze artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Close