Aktualności

Bon Turystyczny – najczęściej zadawane pytania

Od dziś (24 lipca) pod numerem telefonu 22 11 22 111 można uzyskać informacje na temat Polskiego Bonu Turystycznego. Specjalna infolinia będzie działać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Pytania dotyczące bonu można też przesyłać mailem pod adres [email protected].

Niżej znajdziesz odpowiedzi ZUS na najczęściej zadawane pytania.

Osoby uprawnione do bonu

Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+.

Na jedno dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

Aby skorzystać ze świadczenia w formie bonu, wystarczy mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (instrukcja: jak założyć profil na PUE ZUS). Trzeba też aktywować bon. Będzie można to zrobić w dowolnym momencie, np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami.

Osoby, które mają dziecko niepełnosprawne i będą chciały uzyskać dodatkowy bon – 500 zł, będą mogły na PUE ZUS złożyć w tym celu oświadczenie.

Bon będzie dostępny na profilu PUE ZUS osoby uprawnionej. Na bonie będzie widoczna kwota do wykorzystania. Za pomocą bonu będzie można płacić wielokrotnie, aż wyczerpie się pełną kwotę.

Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba będzie podać specjalny numer (kod obsługi płatności), a następnie jednorazowy kod potwierdzający płatność bonem, przesłany SMS-em.

Bonem będzie można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane w Polsce przez przedsiębiorców turystycznych oraz organizacje pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT). Aktualna lista tych podmiotów będzie publikowana na stronach: www.bonturystyczny.gov.plwww.pot.gov.plwww.polska.travel.

Poniżej odpowiedzi ZUS na najczęściej zadawane pytania:

 1. Jak otrzymam swój bon?

Twój bon jest na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli jesteś osobą uprawnioną, zaloguj się na swój profil na PUE ZUS. Wybierz z górnego menu zakładkę [Ogólny] i przejdź do zakładki [Polski Bon Turystyczny], a następnie [Mój bon]. Jeśli nie masz profilu na PUE ZUS, musisz się zarejestrować (skorzystaj z instrukcji).

 1. Czy muszę złożyć wniosek, aby otrzymać bon?

Nie musisz składać wniosku o przyznanie bonu. Musisz go jedynie aktywować. Aby to zrobić, zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS na www.zus.pl. Wybierz zakładkę [Ogólny] i przejdź do zakładki [Polski Bon Turystyczny], a następnie [Mój bon]. Musisz uzupełnić swój aktualny e-mail oraz numer telefonu komórkowego.

 1. Jakie trzeba złożyć dokumenty, aby otrzymać dodatkowe świadczenie na dziecko niepełnosprawne?

Aby otrzymać dodatkowe świadczenie w formie bonu, musisz złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oświadczenie osoby uprawnionej w celu ustalenia prawa do dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego (DBT). Oświadczenie wypełnisz na PUE ZUS z pomocą kreatora. W oświadczeniu wskaż, czy Twoje dziecko ma orzeczenie o:

 • niepełnosprawności, lekkim, umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – wydane na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • częściowej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji albo niezdolności do samodzielnej egzystencji – wydane na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji – wydane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Do oświadczenia musisz dołączyć kopię orzeczenia.

 1. Czy na dziecko niepełnosprawne przysługuje wyższe świadczenie?

Jeśli masz prawo do świadczenia wychowawczego lub dodatku wychowawczego na dziecko niepełnosprawne, przysługuje Ci dodatkowe świadczenie w formie bonu. Otrzymasz więc jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł.

 1. Czy bon wynosi 500 zł na rodzinę, czy na każde dziecko?

Świadczenie w formie bonu o wartości 500 zł przysługuje na każde dziecko, na które masz prawo do świadczenia wychowawczego albo dodatku wychowawczego.

 1. Jak wygląda bon turystyczny?

Bon jest dokumentem elektronicznym. Ma unikalny 16-cyfrowy numer i jest na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (wybierz zakładkę [Ogólny], a następnie [Polski Bon Turystyczny]). Z tego dokumentu wynika m.in., kto jest uprawniony do świadczenia, na które dzieci, jaka jest kwota świadczenia na poszczególne dzieci oraz łączna kwota przyznanych świadczeń.

 1. Czy bonem można płacić kilka razy?

Tak, bonem możesz płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu (na dziecko niepełnosprawne).

 1. Czy mogę wymienić bon na gotówkę?

Nie możesz wymienić bonu na gotówkę, inne środki płatnicze ani inne środki wymiany.

 1. Czy mogę skorzystać z wypoczynku po 31 marca 2022 r., za który zapłacę bonem?

Tak, jeśli zapłacisz za pomocą bonu do 31 marca 2022 r.

 1. Czy będę mogła skorzystać z bonu, jeśli urodzę dziecko w 2021 r.?

Tak. Jeśli w 2021 r. uzyskasz prawo do świadczenia wychowawczego, to będzie Ci również przysługiwało świadczenie w formie bonu. Możesz zrealizować go do końca marca 2022 r.

 1. Co zrobić w sytuacji, gdy kwota za nocleg w hotelu będzie przewyższać wartość bonu?

Jeśli usługa hotelarska przekracza wartość bonu, to brakującą część możesz zapłać gotówką lub przelewem.

 1. Czy bon turystyczny mogą otrzymać osoby samotnie wychowujące dzieci, rodzice zastępczy albo rodzice sprawujący opiekę naprzemiennie?

Tak. Uprawnioną do Polskiego Bonu Turystycznego jest osoba, której przysługuje prawo do świadczenia wychowawczego albo dodatku wychowawczego na dziecko. Jeśli sprawujecie opiekę nad dzieckiem naprzemiennie, każdemu z Was przysługuje bon w wysokości 250 zł oraz ewentualnie dodatkowe 250 zł, jeśli dziecko jest niepełnosprawne i ma orzeczenie, które to potwierdza.

 1. Czy bonem można opłacić wyjazd zagraniczny?

Nie. Za pomocą bonu możesz zapłacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne świadczone na terenie Polski przez przedsiębiorstwa turystyczne i organizacje pożytku publicznego, które przystąpiły do projektu Polski Bon Turystyczny. Listę tych podmiotów znajdziesz na stronach

Polskiej Organizacji Turystycznej (POT): www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

 1. Czy będzie lista hoteli, w których będzie można zapłacić za pomocą bonu?

Listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, u których będziesz mógł zapłacić za pomocą bonu, znajdziesz na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej (POT): www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

 1. Jak otrzymam informację, że mam przyznany bon?

Jeśli chcesz sprawdzić, czy masz bon, zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli masz prawo do bonu, w zakładce [Ogólny] będzie zakładka [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon]. Bon musisz aktywować. Aby to zrobić, wpisz swój aktualny adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego. W chwili aktywacji zostanie Ci nadany kod obsługi płatności. Otrzymasz go emailem, aby potwierdzić płatność za pomocą bonu.

 1. Co to jest kod obsługi płatności?

To kod, który otrzymasz, gdy aktywujesz swój bon na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Tylko Ty będziesz znał ten kod. Kod będziesz też mógł sprawdzić na swoim profilu na PUE ZUS w zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój Bon]. Wykorzystasz go, gdy będziesz płacić za usługi, np. rezerwować nocleg w hotelu.

 1. Gdzie mogę sprawdzić/ zobaczyć swój kod obsługi płatności?

Kod obsługi płatności będziesz mógł sprawdzić w e-mailu, który otrzymasz w dniu aktywacji bonu, oraz na swoim profilu na PUE ZUS w zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój Bon].

 1. Czy jeśli wystąpię do POT o bon i dostanę decyzję odmowną, mogę się odwołać?

Jeśli otrzymasz decyzję o odmowie przyznania świadczenia w formie bonu, możesz złożyć odwołanie do ministra rozwoju.

 1. Gdzie znajdę na PUE ZUS informacje o bonie?

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS w zakładce [Ogólny] jest nowa zakładka [Polski Bon Turystyczny]. Zobaczysz ją, jeśli masz prawo do świadczenia w formie bonu. Kliknij w [Polski Bon Turystyczny], a następnie w [Mój bon]. Pojawią się następujące opcje:

 1. [Aktywuj bon],
 2. [Zmiana danych kontaktowych],
 3. [Wniosek o dodatkowe świadczenie],
 4. [Podgląd].
 1. Co trzeba zrobić, jeśli na PUE ZUS nie mam zakładki [Polski Bon Turystyczny]?

Jeśli w zakładce [Ogólny] nie ma zakładki [Polski Bon Turystyczny], oznacza to, że nie masz ustalonego prawa do świadczenia w formie bonu. W takiej sytuacji, jeśli spełniasz wymagane warunki, powinieneś złożyć wniosek o to świadczenie do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT). POT wyda w tej sprawie decyzję.

 1. Co trzeba zrobić, aby zapłacić za pomocą bonu za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne?

Jeśli aktywujesz bon na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, czyli uzupełnisz swój aktualny adres e-mail i numer telefonu komórkowego, otrzymasz e-mailem kod obsługi płatności. Kod będziesz też mógł sprawdzić na swoim profilu na PUE ZUS w zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój Bon]. Kod ten podajesz np. w recepcji hotelu, gdy płacisz za usługi. Następnie otrzymasz na numer telefonu komórkowego (który jest w zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon]) esemes z kodem potwierdzającym tę płatność. Ten kod musisz podać recepcjoniście.

 1. Czy mogę sprawdzić, jaką wartość bonu mogę jeszcze wykorzystać?

Tak, aktualny stan środków, które możesz jeszcze wykorzystać, sprawdzisz na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wybierz z górnego menu zakładkę [Ogólny] i przejdź do zakładki [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon].

 1. Mam zakładkę na PUE ZUS [Polski Bon Turystyczny], ale nie dostałem e-mailem kodu obsługi płatności. Co muszę zrobić?

Kod obsługi płatności otrzymasz przy aktywacji bonu. Aby to zrobić, wybierz zakładkę [Ogólny], a następnie [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon] i kliknij [Aktywuj bon]. Musisz uzupełnić swój aktualny adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego.

Jeśli aktywowałeś bon, a nie otrzymałeś e-mailem kodu obsługi płatności, sprawdź, czy e-mail z kodem obsługi płatności nie znalazł się w folderze [Spam]. Kod możesz również sprawdzić na swoim profilu na PUE ZUS w zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój Bon].

 1. Nie mam swojego profilu na PUE ZUS. Czy może mnie reprezentować pełnomocnik i w moim imieniu aktywować mój bon?

Funkcja aktywacji bonu przez pełnomocnika będzie możliwa później. Obecnie musisz mieć swój profil na PUE ZUS, aby aktywować bon.

 1. Pomyliłem się i podałem w recepcji błędny kod obsługi płatności. Co muszę zrobić, aby zapłacić bonem za wczasy?

Podaj recepcjoniście prawidłowy kod obsługi płatności. Recepcjonista w razie pomyłki może ponownie wpisać kod i dokończyć proces płatności.

 1. Co się stanie, jeśli podam recepcjoniście błędny kod potwierdzający płatność bonem, który dostanę esemesem?

Płatność będzie anulowana. Musisz podać recepcjoniście jeszcze raz kod obsługi płatności (z e-maila), a następnie nowy kod potwierdzający, który otrzymasz esemesem.

 1. Czy w obiekcie, który jest na liście POT, mogę zapłacić bonem tylko za nocleg, czy także za posiłki i atrakcje?

Za pomocą bonu możesz zapłacić za usługi hotelarskie. Usługa hotelarska to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych (art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy o usługach hotelarskich). Usługa hotelarska musi składać się co najmniej z noclegu., Jeśli w danym obiekcie można uzyskać dodatkowe świadczenia (stanowią one integralną część usługi) to nadal jest to usługa hotelarska.

 1. Z przepisów wynika, że bonem można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz dziecka. Czy jeśli nasze dziecko ma kilka miesięcy i jego pobyt w ośrodku jest darmowy, możemy zapłacić bonem?

Tak. Usługa hotelarska lub impreza turystyczna są świadczone na rzecz dziecka, gdy dziecko korzysta z usługi hotelarskiej lub uczestniczy w imprezie turystycznej – nawet gdy ze względu na jego wiek nie trzeba za nie zapłacić.

 1. Chcę skorzystać ze swoim niepełnosprawnym dzieckiem z usługi hotelarskiej i zapłacić za pomocą bonu. Czy mogę za nasz wspólny pobyt zapłacić bonem?

Tak. Aby zapłacić za pomocą bonu, dziecko musi skorzystać z usługi hotelarskiej.

 1. Czy jeśli moje dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia, to przysługuje mi na nie dodatkowe świadczenie? Czy muszę przedstawić dodatkowe dokumenty?

Na dziecko niepełnosprawne przysługuje dodatkowe świadczenie w wysokości 500 zł (dodatkowy bon o wartości 500 zł). Dzieckiem niepełnosprawnym jest m.in. dziecko, które ma orzeczenie o niepełnosprawności (wydane na podstawie art. 4a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Jeśli Twoje dziecko ma takie orzeczenie, to przysługuje na nie dodatkowe świadczenie w formie bonu. Aby otrzymać to świadczenie, musisz:

 • złożyć oświadczenie (przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS), że Twoje dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dołączyć kopię takiego orzeczenia.
 1. Czy mogę zapłacić za pomocą bonu PBT można wykorzystać za na usługi gastronomiczne w hotelu?

Bon może być wykorzystany na usługi hotelarskie- art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich. Za pomocą bonu możesz zapłacić za usługi hotelarskie. Usługa hotelarska to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych (art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy o usługach hotelarskich). Usługa hotelarska musi składać się co najmniej z noclegu. , a jeśli w danym obiekcie można uzyskać dodatkowe świadczenia uzyskać w obiekcie (gdy stanowią one integralną część takiej usługi) to nadal jest to usługa hotelarska.

Tagi

Tygodnik Medyczny

Zdrowie, system ochrony zdrowia, opieka farmaceutyczna, farmacja, polityka lekowa, żywienie, służba zdrowia - portal medyczny

Najnowsze artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Close