Nauka i badania

HIPEC w leczeniu raka żołądka

Rak żołądka rośnie powoli, na przestrzeni kilku lat i początkowo jest całkowicie bezobjawowy. Naukowcy szukają nowych metod terapeutycznych na wydłużenia przeżycia chorych leczonych z powodu tego nowotworu. 

Rak żołądka daje nieswoiste objawy takie jak: bóle brzucha, wczesne uczucie sytości lub niestrawność, dlatego jest często rozpoznawany w zawansowanym stadium, w którym samo leczenie operacyjnie jest niewystarczające. Z czasem nowotwór ten może zajmować inne narządy: węzły chłonne, trzustkę, śledzionę, otrzewną i wiele innych. U chorych leczonych na raka żołądka często stwierdzane są przerzuty do jamy otrzewnej, które uznawane za jeden z najistotniejszych czynników wpływających na rokowanie. Aby poprawić skuteczność leczenia, przed oraz po operacji, stosowana jest chemioterapia podawana dożylnie. W przypadku powstania wznowy w jamie otrzewnej znacznie bardziej skuteczną formą leczenia jest chirurgia cytoredukcyjna (CRS) polegająca na usunięciu wszystkich makroskopowych ognisk nowotworu i zastosowaniu chemioterapii dootrzewnowej w hipertermii (HIPEC). Zaletami tej metody są między innymi: wysoka cytotoksyczność oraz podwyższona temperatura płynu perfuzyjnego, która sama w sobie ma działanie uszkadzające komórki nowotworowe.

Innowacyjny schemat leczenia

Celem badania CHIMERA („Przedoperacyjna chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii uzupełniająca leczenie skojarzone w zaawansowanym raku żołądka z wysokim ryzykiem nawrotu otrzewnowego – badanie wieloośrodkowe z randomizacją”) jest ustalenie czy dodanie metody HIPEC do schematu standardowego leczenia raka żołądka pozwoli na poprawę wyników leczenia. – Przesłanki z dotychczas opublikowanych doniesień, pozwalają nam spodziewać się korzystnego rezultatu takiego sposobu leczenia pod postacią zmniejszenia częstości wznów otrzewnowych raka żołądka i wydłużenia przeżycia chorych leczonych z powodu tego nowotworu  – tłumaczy prof. dr hab. Piotr Richter – główny badacz w projekcie.

Efektywność tej metody jest analizowana przez wieloośrodkowe niekomercyjne badanie kliniczne CHIMERA finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych, prowadzone przez zespół Profesora Piotra Richtera z głównym ośrodkiem w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Badanie otrzymało pozytywną opinię Komisji Bioetycznej oraz zgodę Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i jest w fazie aktywnej rekrutacji uczestników badania.

Do badania zostanie włączonych 600 chorych z 7 ośrodków referencyjnych w  wieku 18-75 lat z rakiem żołądka potwierdzonym histopatologicznie w wycinkach pobranych z guza.

Zaproponowany schemat leczenia zaawansowanego raka żołądka jest innowacyjny w skali światowej. Zastosowanie techniki laparoskopowej u chorych poddawanych chemioterapii

dootrzewnowej w hipertermii jest elementem innowacyjnym ze względu na brak powszechnego zastosowania tej metody u chorych poddawanych procedurze HIPEC w celu zapobiegania wznowie raka. Laparoskopowy zabieg pozwoli na zmniejszenie urazu operacyjnego i częstości powikłań w porównaniu z chorymi, u których procedurę HIPEC wykonuje się sposobem otwartym – tłumaczy dr n. med. Radosław Pach z I Katedry Chirurgii UJ.

Zainteresowani projektem, pacjenci i lekarze mogą kontaktować się z Sekretariatem Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroentorologicznej i Transplantologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie tel. (12) 400-24-00. Poradnia dedykowana projektowi badawczemu czynna jest we wtorki i piątki w godzinach 11-13. W sprawie badania możliwy jest również kontakt z członkami zespołu badawczego:

Główny Badacz: Prof. dr hab. Piotr Richter, e-mail: [email protected]

Dr n. med. Radosław Pach, e-mail: [email protected]

Lek. med. Daromir Godula: e-mail: [email protected]

Lek. med. Piotr Gwizdak: e-mail: [email protected]

Tagi

Najnowsze artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Close