OnkologiaZdrowie

Leczenie onkologiczne w Polsce – potrzebny nowy mechanizm dostępu i finansowania dla nowych terapii

Aby poprawić sytuację chorych leczonych onkologicznie w Polsce potrzebne jest wprowadzenie skutecznych mechanizmów wczesnego finansowania dostępu do terapii o najwyższej skuteczności klinicznej.

Nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w naszym kraju. Rocznie diagnozuje się w Polsce 164 tys. nowych zachorowań na nowotwory (Krajowy Rejestr Nowotworów stan na 2016 r.). Rocznie umiera z tego powodu 106 tysięcy Polaków! W świetle rosnącej zachorowalności i umieralności na nowotwory w Polsce, przy jednoczesnym dynamicznym postępie medycznym, zapewnienie właściwego dostępu do nowoczesnych terapii stanowi ogromne wyzwanie ekonomiczne dla publicznego systemu ochrony zdrowia. Jednak proces udostępnienia polskim pacjentom nowej terapii od momentu jej rejestracji w Unii Europejskiej wynosi minimum 24-36 miesięcy, co oznacza 3 do nawet 5 lat opóźnienia bez możliwości zastosowania efektywnych terapii. W obliczu niekorzystnych trendów związanych ze wzrostem zachorowań na nowotwory oraz bardzo dynamicznego postępu we wprowadzaniu na rynek europejski nowych ukierunkowanych molekularnie leków przeciwnowotworowych uzasadnione jest monitorowanie tego postępu (ang. horizon scanning) przez resort zdrowia w celu wczesnego zapoznania się? z wartością dodana? nowych technologii, identyfikacji potrzeb chorych oraz przygotowania właściwych rezerw niezbędnych na sfinansowanie terapii przełomowych (tworzenie dedykowanych budżetów).

„Powinniśmy myśleć o refundacji leków w perspektywie kilkuletniej z uwzględnieniem nadchodzących innowacji. Analizy typu „horizon scanning” są stałym narzędziem w planowaniu strategicznym w wielu krajach, wspomagają systemowe działania w zakresie projektowania budżetu refundacyjnego tak, aby utrzymać zdolność do sukcesywnego zwiększania dostępu do najnowszych i najskuteczniejszych technologii medycznych” – powiedział Rafał Zyśk ekspert ds. ekonomiki zdrowia Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia UŁ. Raport przygotowany przez ekspertów Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia UŁ wraz z ekspertami klinicznymi PTO i PTHiT „Koszty nowych technologii lekowych w leczeniu najczęściej diagnozowanych nowotworów. Prognoza 2019-2021” został przygotowany zgodnie z założeniami analizy „horizon scanning” i jest opracowaniem, które szacuje koszty, z jakimi będzie musiał mierzyć się polski system ochrony zdrowia, chcąc udostępnić innowacyjne terapie o wysokiej wartości dodanej polskim pacjentom. Łączny koszt finansowania wyselekcjonowanych 30 technologii lekowych dla populacji 22850 chorych oszacowany został na 985 mln zł w skali roku. Prognoza finansowa oparta została o analizę? doniesień naukowych opublikowanych w 2017 r. i 2018 r. oraz poddana weryfikacji ekspertów klinicznych w dziedzinie onkologii klinicznej i hematoonkologii. Uzyskane oszacowania odzwierciedlają w przybliżeniu potrzeby finansowe z jakimi będzie musiał zmierzyć się publiczny system ochrony zdrowia do 2021 r. w zakresie leczenia chorych na wybrane nowotwory, pragnąc zabezpieczyć sukcesywny dostęp do najbardziej efektywnych technologii lekowych.

„Raport, w przygotowanie którego jako PTHiT byliśmy zaangażowani jest narzędziem, które doskonale wpisuje się w proces systemowego planowania dostępu do innowacyjnych terapii. Pozwala na przyjęcie opartych na dowodach naukowych założeń do konstrukcji budżetu płatnika uwzględniającego najistotniejsze technologie medyczne pozostające jeszcze w fazie rejestracji. Jednym z narzędzi, które mogłyby wspomóc finansowanie kosztów nowoczesnych terapii jest mechanizm płacenia za efekt terapeutyczny, który doskonale funkcjonuje w innych krajach europejskich – wyjaśnia prof. Iwona Hus, prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. – Onkologia, jako jedna z kluczowych i priorytetowych obszarów ochrony zdrowia, wymaga zdecydowanych działań, zmierzających do poprawy efektów leczenia. Pacjenci z rakiem ze względu na specyfikę tej choroby nie mogą czekać, dlatego często odraczanie decyzji, lub bardzo fragmentaryczne włączanie terapii do refundacji powoduje, że odnoszą niewystarczające efekty terapeutyczne lub nie doczekują leczenia” – dodaje Beata Ambroziewicz, wiceprezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie, prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów.

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

Tagi

Tygodnik Medyczny

Zdrowie, system ochrony zdrowia, opieka farmaceutyczna, farmacja, polityka lekowa, żywienie, służba zdrowia - portal medyczny

Najnowsze artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Close