Zdrowie

Ministerstwo Zdrowia: Nie dla refundowanego Simeoxa

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Mukowiscydozy. Dzisiaj też do naszej redakcji trafiła wypowiedź Jarosława Rybarczyka z Biura Komunikacji przy Ministerstwie Zdrowia. W rozmowie z przedstawicielem Fundacji Oddech Życia Ministerstwo Zdrowia przekreśla nadzieje pacjentów z mukowiscydozą na nowoczesną fizjoterapię oddechową:

“Odnosząc się do kwestii braku refundacji urządzenia do drenażu autogenicznego SIMEOX, w imieniu rzecznika prasowego informuję, że w trakcie prac nad projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie, trwały prace analityczne i koncepcyjne nad ewentualnym włączeniem tego wyrobu w zakres wykazu. W wyniku przeprowadzonych analiz, rozmów z dystrybutorem, ograniczoną refundację w innych państwach, cenę, brak oceny technologii medycznych (HTA) AOTMiT, a także możliwość pojawienia się urządzeń o podobnych działaniach terapeutycznych na rynku, brak jest przesłanek do umieszczenia wyrobu na wykazie przy tegorocznej nowelizacji.” – Jarosław Rybarczyk MZ.

“Fundacja Oddech Życia jest zaniepokojona brakiem dofinansowania do zakupu urządzenia Simeox w w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (MZ 1371).

Urządzenie SIMEOX firmy PhysioAssist jest przeznaczone dla pacjentów z obturacyjnymi chorobami układu oddechowego zajętego obfitą ilością wydzieliny. SIMEOX to generator częstotliwości wytwarzanych przy pomocy niskiego ciśnienia, który wykorzystuje tiksotropowe właściwości śluzu zalegającego w drogach oddechowych. Działanie urządzenia polega na upłynnieniu (rozrzedzeniu) śluzu oskrzelowego i jego odprowadzeniu za pomocą wibracji powietrza podczas fazy wydechu.

U polskich pacjentów, którzy stosowali urządzenie np. podczas pobytu szpitalnego obserwowano subiektywnie dużą i szybką poprawę stanu zdrowia, co wielokrotnie potwierdzały badania czynności płuc przeprowadzane w trakcie hospitalizacji. Subiektywne odczucia pacjentów mają potwierdzenie w obiektywnych badaniach naukowych, np. opublikowanych w kwartalniku medycznym, naukowym „Journal of Mother and Child” pt. „The effects of the addition of a new airway clearance device to chest physiotherapy in children with cystic fibrosis pulmonary exacerbations”.

W ocenie Fundacji Oddech Życia urządzenie jest stosunkowo niedrogie porównując do innych metod leczenia, przykładowo leków przyczynowych. Dodatkowym atutem urządzenia jest możliwość zastosowania u pacjentów niezależnie od mutacji genetycznych CFTR. W opinii fizjoterapeutów oraz pacjentów, urządzenie nadaje się do fizjoterapii oddechowej prowadzonej w domu pacjenta.

Urządzenie jest refundowane na wniosek lekarza już w kilku europejskich krajach, między innymi w Niemczech, Anglii, Luksemburgu, we Włoszech. Ułatwiony dostęp do bezpłatnego zakupu mają również pacjenci z mukowiscydozę w Czechach i na Słowacji” – informuje Fundacja Oddech Życia

Tagi

Tygodnik Medyczny

Zdrowie, system ochrony zdrowia, opieka farmaceutyczna, farmacja, polityka lekowa, żywienie, służba zdrowia - portal medyczny

Najnowsze artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zajrzyj również tutaj
Close
Back to top button
Close