Choroby wewnętrzneZdrowie

Nowa opcja terapeutyczna dostępna dla chorych na nerki

Spowolnienie progresji choroby i przesunięcie w czasie dializoterapii to główne zalety nowoczesnej terapii już dostępnej dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Nowy na rynku ketoanalog aminokwasów jest refundowany i pozwala również oczekującym na przeszczep nerki na przedłużenie czasu leczenia zachowawczego zanim znajdzie się dawca nerki. Leczenie ketoanalogami aminokwasów zostało uwzględnione przez Ministerstwo Zdrowia na liście leków refundowanych.

Przewlekła choroba nerek jest obecnie na drugim miejscu pod względem częstości występowania, jeśli chodzi o przewlekłe schorzenia w Polsce. Liczba chorych stale rośnie. PChN bardzo często pozostaje nierozpoznana, a co za tym idzie nieleczona, przez co postępuje niezauważalnie. Porównując dane od 2017 do 2019 roku, liczba chorych zwiększyła się aż dwukrotnie. Statystyki przedstawiają tylko chorych, którzy zostali zdiagnozowań. Liczba ta może jednak stanowić tylko niewielki odsetek (ok. 5%) chorych w Polsce, którzy są świadomi swojej choroby. Właściwe leczenie PChN może zmniejszyć liczbę chorych wymagających leczenia o 50%. Właśnie dlatego edukacja na temat tego schorzenia w Polsce jest tak istotną kwestią.

„Nowy program lekowy to dobra wiadomości dla pacjentów, szczególnie w ramach obchodów Światowego Dnia Nerek. Terapia z wykorzystaniem ketoanalogów aminokwasów ma na celu spowolnienie progresji choroby i przesunięcie w czasie dializoterapii poprzez zastosowanie leczenia zachowawczego, które łączy postępowanie farmakologiczne oraz dietetyczne. Ta forma wskazana jest w zapobieganiu oraz leczeniu następstw nieprawidłowego metabolizmu białek w połączeniu z ograniczonym spożyciem białka w pożywieniu. Pozwala to na dostarczenie niezbędnych aminokwasów, przy jednoczesnej minimalizacji produkcji mocznika pochodzącego z tych aminokwasów” – podkreśla prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, Konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii.

Właściwa dieta jest często kluczem do zahamowania postępów choroby. Nowa forma leczenia koordynowana jest przez nefrologa i pod  ścisłym nadzorem dietetyka. Kluczową rolę odgrywa w niej dieta niskobiałkowa i wykorzystanie ketoanalogów aminokwasów, które rekomendowane jest również w wytycznych krajowych i zagranicznych. Grupa Robocza Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego zaznacza, że zastosowanie odpowiedniej diety z ograniczeniem białka wraz z suplementacją ketoanalogami aminokwasów pozwala na zwolnienie postępu choroby i opóźnienie leczenia nerkozastępczego o kilka do kilkunastu miesięcy.

„Program pomoże w leczeniu PChN kilku grupom pacjentów. Przede wszystkim osobom oczekującym na przeszczep nerki, u których zastosowanie terapii może pozwolić na przedłużenie czasu leczenia zachowawczego zanim znajdzie się dawca nerki. Pomoc uzyskają także osoby starsze chcące uniknąć leczenia dializami. Mogą oni liczyć na pozostanie na etapie leczenia zachowawczego do końca życia stosując się do zaleceń oraz przyjmując ketoanalogi pod ścisła kontrolą lekarską. Program skierowany jest do chorych z motywacją do zmiany nawyków żywieniowych pod kontrolą wykwalifikowanego dietetyka. Ważne, aby pacjenci byli nastawieni na współpracę, a także byli świadomi wagi przestrzegania zaleceń dietetycznych” – zaznacza prof. dr hab. n. med. prof. Beata Naumnik, konsultant wojewódzki w dziedzinie nefrologii, Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Ze względu na fakt, iż grupa pacjentów nieustannie rośnie, ważne aby podnieść poziom wydajności leczenia. W tym celu należy zwiększyć dostęp do szkoleń dla opieki zdrowotnej, a także zwiększyć liczbę wykwalifikowanych dietetyków, specjalizujących się w chorobach nerek. Dzięki takiemu działaniu pomoc potrzebującym zostanie udzielona znaczenie sprawniej, a co za tym idzie, więcej osób pozyska szansę na lepsze oraz dłuższe życie.

Tagi

Tygodnik Medyczny

Zdrowie, system ochrony zdrowia, opieka farmaceutyczna, farmacja, polityka lekowa, żywienie, służba zdrowia - portal medyczny

Najnowsze artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Close