Nauka i badania

Podpisano umowę na finansowanie projektu badawczego w immunoterapii nowotworów

„Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii [HERO]” – to projekt konsorcjum badawczego, które otrzymało na jego realizację 69,1 mln zł. We Wrocławiu podpisano umowę na te badania w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB).

WIB to program finansujący badania o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w jednym z kluczowych dla społeczeństwa obszarów, jakim jest biotechnologia medyczna – onkologia. Podmiotem zarządzającym programem jest Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii. WIB powstał w oparciu o ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki. Na jego cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło rekordową kwotę 450 mln zł.

W poniedziałek w siedzibie Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu podpisano umowę na pierwszy projekt badawczy realizowany w ramach WIB.

69,1 mln zł przeznaczono na badania nazwane „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii [HERO]”. Podstawowym celem badań realizowanych pod kierunkiem Lidera zespołu, prof. dr. hab. Andrzeja Dziembowskiego, będzie opracowanie technologii terapeutycznego mRNA o wysokiej skuteczności i jej zastosowanie w immunoterapii nowotworów.

Prof. Dziembowski podkreślił, że badanie mRNA w ostatnim okresie wydaje się kluczowym zagadnieniem w opracowywaniu leków na choroby onkologiczne, ale też i te związane z panedmią SARS-CoV-2.

„Jestem o tym przekonany, że terapeutyczne mRNA jest przyszłością leków biologicznych. To otwiera teraz zupełnie nowe możliwości dla badaczy. To jest ten moment to jest te pięć minut, kiedy można zrobić coś naprawdę ważnego. Nasze konsorcjum skupia wszystkie naprawdę niezbędne ekspertyzy, by móc prowadzić takie badania” – powiedział prof. Dziembowski.

Zadanie badawcze będzie realizowane przez naukowców tworzących konsorcjum, a pochodzących z czterech czołowych polskich jednostek badawczych. W jego skład wchodzą: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (jednostka lidera zespołu badawczego), Uniwersytet Warszawski, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Pierwszy konkurs na zespoły badawcze w ramach programu WIB został rozstrzygnięty w październiku 2021 r. W naborze zostało złożonych. 12 wniosków o finansowanie na łączną kwotę 509 mln zł. Aplikacje zostały poddane analizie formalnej i merytorycznej w oparciu o kryteria naukowe oraz gospodarczo-społeczne. Ocenę merytoryczną przeprowadziły zespoły międzynarodowych ekspertów, specjalizujących się w zagadnieniach będących przedmiotem projektów oraz w komercjalizacji własności intelektualnej w obszarze biotechnologii medycznej.(PAP Nauka w Polsce)

autor: Roman Skiba

Tagi

Tygodnik Medyczny

Zdrowie, system ochrony zdrowia, opieka farmaceutyczna, farmacja, polityka lekowa, żywienie, służba zdrowia - portal medyczny

Najnowsze artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Close