Koronawirus a przedsiębiorcy - wsparcie dla firm

Rząd: Pakiet 10 działań antykryzysowych dla polskich firm

W związku z nowymi obostrzeniami, rząd przygotował 10 działań antykryzysowych dla przedsiębiorców; branżom z restrykcjami sanitarnymi dofinansowane zostaną koszty stałe, umorzone będą subwencje z Tarczy Finansowej PFR, przedłużone będzie postojowe oraz zwolnienia ze składek na ZUS.

Premier przedstawił w piątek na konferencji prasowej 10 działań antykryzysowych dla firm.

Rząd podkreśla, że chce kontynuować pomoc dla przedsiębiorców, którzy są dotknięci kryzysem wywołanym przez COVID-19. “Tak jak na wiosnę, celem jest ratowanie firm i ochrona Polaków przed bezrobociem. Wsparcie polegać będzie na długoterminowych pożyczkach, dofinansowaniu do zatrudnienia, przedłużeniu postojowego czy zwolnieniu ze składek na ZUS” – informuje rząd.

W przypadku branż objętych restrykcjami sanitarnymi rząd proponuje dofinansowanie kosztów stałych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Chodzi o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w wysokości do 70 proc. niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30 proc. względem tego samego okresu 2019 r. Planowany termin realizacji do połowy grudnia, a planowany start styczeń 2021 r.

Kolejne rozwiązanie to umorzenie subwencji finansowych z PFR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30 proc. Planowany termin umorzenia to I połowa 2021 r.

Dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi rząd proponuje przedłużenie postojowego, zwolnienie ze składek na ZUS, a także dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach dotacji na biznes. W tym przypadku zwiększona zostanie kwota dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia.

Następnym rozwiązaniem przeznaczonym dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi jest dofinansowanie do zatrudnienia. W tym przypadku będzie kontynuowana dopłata do miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy.

Pożyczki długoterminowe z gwarancją – to kolejne rozwiązanie dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi, a także dla wszystkich branż. Tutaj rząd będzie kontynuował gwarancje de minimis dla MŚP oraz gwarancje płynnościowe dla dużych firm. Rząd z Komisją Europejską będzie konsultować możliwości dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami.

W przypadku dużych firm i dużych MŚP oraz wszystkich branż rząd chce wydłużyć program Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 31.06.2020 r. (wypłaty). Zmienione mają zostać zasady liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych – z obecnego: marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r. Wdrożona ma być także szybka ścieżka dla dużych MŚP. Planowany termin to do połowy grudnia.

Rząd proponuje także politykę drugiej szansy dla firm w restrukturyzacji. Agencja Rozwoju Przemysłu będzie dofinansowywała koszty związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw.

Ostatnie rozwiązanie to dofinansowanie leasingu; jego koszty będzie pokrywała Agencja Rozwoju Przemysłu.

Rząd podkreślił, że dotychczasowa pomoc dla polskiej gospodarki przekroczyła 150 mld zł. Do tej pory uratowano ponad 5 mln miejsc pracy.

Rząd wskazał, że najnowsze prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej przewidują dla Polski łagodny spadek PKB na tle pozostałych państw UE.

“Według szacunków, Polska znajdzie się na 4. miejscu wśród unijnych krajów, z wynikiem -3,6 proc PKB. Dla przykładu, PKB Niemiec ma wynieść ponad -5 proc. PKB, a Hiszpanii ponad -12 proc. PKB” – czytamy w komunikacie.

Jak podkreślono, Polska odnotowuje także drugie najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. We wrześniu 2020 r. wynosi ono 3,1 proc.; we Francji bezrobocie kształtuje się na poziomie ok. 8 proc., a w Hiszpanii ponad 16 proc. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

Tygodnik Medyczny

Zdrowie, system ochrony zdrowia, opieka farmaceutyczna, farmacja, polityka lekowa, żywienie, służba zdrowia - portal medyczny

Najnowsze artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Close