Polska

70-lecie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

“Nic się nie kończy, wszystko się zmienia” – to motto towarzyszące uroczystości jubileuszu 70-lecia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, która odbyła się  dziś w siedzibie Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie.

– Wspaniały widok z tej  sceny  – sala pełna gości. Dziękuję Państwu, że jesteście z nami. Nie ma większej radości, niż świętowanie jubileuszu w gronie tak licznie zebranych Gości, Przyjaciół i Pracowników. To dla nas ogromny zaszczyt – powitała uczestników jubileuszu dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. – Szanowni Państwo, Czcigodni Goście, Drodzy Pracownicy, nasz Jubilat – Szpital Dziecięcy w Olsztynie – ma 70 lat. Ale to nie Senior, mimo wieku senioralnego. Nasz 70-latek jest jak czerwone wino – im starsze, tym lepsze. To też diament Warmii i Mazur – w ubiegłym tygodniu Pan Marszałek uhonorował Szpital Diamentowym Laurem Najlepszym z Najlepszych. Dziękujemy Panie Marszałku. Dziękuję Zespołom Pracowników Szpitala pracującym pod kierunkiem dyrektor Olgi Szwałkiewicz, potem dyrektor Ireny Mierzejewskiej-Grabowskiej, potem dyrektor Elżbiety Dziubińskiej-Kolender. Państwa dorobek i wkład w rozwój szpitala nie został zmarnowany, jest nadal rozwijany i pomnażany, Dziękuję Zespołowi Specjalistów, Kierownictwu, pracownikom medycznym i niemedycznym Szpitala pracującym pod moim kierunkiem od 2005 roku do chwili obecnej – dziękuję Wam  za odwagę, innowacyjność i chęć ciągłego rozwoju.

Dyrektor Krystyna Piskorz-Ogórek podziękowała również za nieustające wsparcie Organowi założycielskiemu i poszczególnym Marszałkom Województwa wraz z zarządami Województwa, Radnym Wojewódzkim, kierownikom i pracownikom poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego, poszczególnym Wojewodom, kierownikom i pracownikom Urzędu Wojewódzkiego, Posłom i Senatorom RP w poprzednich kadencjach, poszczególnym Prezydentom Olsztyna, Starostom powiatu olsztyńskiego oraz urzędnikom Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego, Kierownictwu i pracownikom NFZ, Inspekcji Sanitarnej, licznym Instytucjom, Stowarzyszeniom i Fundacjom, licznym Przyjaciołom szpitala. Podziękowała także za dotychczasową współpracę dyrekcjom szpitali w województwie i dyrekcjom szpitali pediatrycznych w Polsce, a także poszczególnym Przewodniczącym i członkom Rad Społecznych Szpitala, poszczególnym dyrektorom i gronu pedagogicznemu Szkoły Szpitalnej.

  • Dziękuję naszym Pacjentom i ich Opiekunom za zaufanie, za współpracę w procesach leczenia, za przekazywane uwagi i propozycje poprawiające organizację pracy – dodała dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek. – Ale nie jesteśmy doskonali, mimo iż liczba leczonych pacjentów w naszym szpitalu i w poradniach specjalistycznych rośnie corocznie skokowo i im więcej pracujemy, im więcej leczymy, tym więcej jest pacjentów oczekujących. To nas z jednej strony cieszy, bo to oznacza, że pacjenci chcą się u nas leczyć, ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy intensywnie pracować nad zwiększeniem dostępności. Bo ważną rzeczą  dla leczonych dzieci jest wielospecjalistyczne i kompleksowe zabezpieczenie. Ostatni przykład zorganizowanego ośrodka koordynowanej opieki nad pacjentami z neurofibromatozami – zaangażowanych  jest aż 24 specjalistów różnych specjalności opiekujących się pacjentem i dostępnych dla pacjentów na miejscu. To pokazuje, że jedyny  współczesny i skuteczny model leczenia dzieci i młodzieży to model  interdyscyplinarny, który już osiągnęliśmy. Intensywnie pracujemy nad dalszym powiększaniem bazy szpitalnej i ambulatoryjnej. Ale nie tylko baza jest potrzebna, baza nie leczy a ludzie, dlatego równolegle pracujemy nad zwiększaniem liczby szkolącej się kadry specjalistycznej i proszę Państwa w tym procesie o wsparcie.

Pan Marcin Kuchciński, Marszałek Województwa podziękował dyrekcji i pracownikom Szpitala Dziecięcego za dotychczasową pracę i wspaniałe dokonania.

  • Jest nam niezmiernie miło, że jako Samorząd Województwa mamy tak fantastycznego partnera i wspólnie możemy robić fantastyczne rzeczy – dodał Marszałek Marcin Kuchciński.

Najważniejsze wydarzenia z 70-letniej historii Szpitala Dziecięcego w Olsztynie zostały dziś zaprezentowane podczas przygotowanego na tę okoliczność materiału filmowego. W trakcie dzisiejszej uroczystości odbyło się wręczenie zasłużonym pracownikom Szpitala Dziecięcego w Olsztynie odznaczeń państwowych, resortowych i samorządowych. Wręczono także podziękowania pracownikom szpitala, instytucjom wspierającym oraz organizacjom pozarządowym, działającym na rzecz chorych i ich rodzin.

Na zakończenie uroczystości był tort jubileuszowy w foyer oraz koncert w wykonaniu orkiestry symfonicznej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej pod batutą Alexandra Iradyana.

Szpital Dziecięcy w Olsztynie: Dziękujemy za słowa uznania dla dyrekcji i pracowników naszego szpitala, wygłoszone dziś przez Panią Sylwię Jaskulską – Wicemarszałek Województwa, Pana Radosława Króla – Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, Pana Piotra Grzymowicza – Prezydenta Olsztyna, Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego – Metropolitę Warmińskiego, prof.. Janusza Bohosiewicza, Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chirurgii Dziecięcej, dr. n. med. Tomasza Maciejewskiego – Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Panią Barbarę Pardę z Olsztyńskiego Stowarzyszenia Głuchych. Serdecznie dziękujemy też za wszystkie serdeczne rozmowy w kuluarach. Było nam bardzo miło się z Wami spotkać:)

Tygodnik Medyczny

Zdrowie, system ochrony zdrowia, opieka farmaceutyczna, farmacja, polityka lekowa, żywienie, służba zdrowia - portal medyczny

Najnowsze artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Close