PolskaSystem ochrony zdrowia

Przyszłość polskiej opieki zdrowotnej: Izabela Leszczyna na IX Kongresie Wyzwań Zdrowotnych

W dniach 7-8 marca 2024 roku, Katowice stały się areną dyskusji o przyszłości opieki zdrowotnej w Polsce, goszcząc IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych (HCC 2024). Wydarzenie to przyciągnęło uwagę profesjonalistów z całego sektora zdrowia, oferując bogaty program obejmujący 50 sesji poświęconych takim tematom, jak finansowanie systemu zdrowia, e-zdrowie, zarządzanie szpitalami, polityka lekowa czy ubezpieczenia zdrowotne. Na otwarcie kongresu doszło do istotnego spotkania z Minister Zdrowia Izabelą Leszczyną, co stało się punktem wyjścia dla wielu dalszych debat.

Minister zdrowia, w rozmowie prowadzonej przez Paulinę Gumowską, redaktorkę naczelną Rynku Zdrowia, oraz Klarę Klinger, dziennikarkę Dziennika Gazety Prawnej, odniosła się do szeregu kluczowych kwestii dotyczących stanu i przyszłości polskiego systemu ochrony zdrowia. Na wstępie zapewniła o dobrej współpracy z zespołem ministerstwa, podkreślając, że każdy z członków zespołu ma świadomość swojej roli i wspólnie pracują nad kreowaniem polityki zdrowotnej kraju.

Jednym z głównych tematów, które poruszyła minister Leszczyna, był Krajowy Plan Odbudowy i konieczność jego renegocjacji z Komisją Europejską. Minister zdradziła, że trwają intensywne prace nad zmianami w Krajowej Sieci Onkologicznej, mające na celu zwiększenie jej efektywności. W dalszej perspektywie planowane jest także dopracowanie Krajowej Sieci Kardiologicznej, co ma być kolejnym krokiem na drodze do zwiększenia dostępności i jakości opieki medycznej.

Ważnym punktem dyskusji była także restrukturyzacja szpitali, w tym plany dotyczące nierentownych oddziałów ginekologiczno-położniczych. Minister zdecydowanie sprzeciwiła się likwidacji powiatowych szpitali, zapowiadając wprowadzenie ryczałtów dla oddziałów, które z racji swojego położenia i liczby porodów nie mogą być rentowne, ale są niezbędne dla lokalnych społeczności. Zapowiedziała również zwiększenie liczby wykonywanych znieczuleń do porodu, co ma poprawić komfort i bezpieczeństwo rodzących kobiet.

Odnosząc się do konkursów na kluczowe stanowiska w podległych jednostkach, minister Leszczyna podkreśliła transparentność procesu i brak uprzednich rekomendacji. Zapowiedziała, że w najbliższym czasie ogłoszone zostaną konkursy na nowych liderów Agencji Badań Medycznych oraz innych kluczowych instytucji.

Rozmowa poruszyła również kwestie finansowania systemu zdrowia, w tym zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. Minister zdrowia wyraziła przekonanie, że konieczne są dalsze rozmowy i ustalenia z Ministerstwem Finansów, mające na celu zrównoważenie budżetu sektora zdrowia oraz zapewnienie jego stabilności finansowej.

IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych (HCC 2024) w Katowicach stał się platformą dla ważnych dyskusji na temat przyszłości polskiego systemu opieki zdrowotnej, z udziałem Minister Zdrowia Izabeli Leszczyny. Przedstawione przez nią plany i inicjatywy pokazują kierunek działań rządu w zakresie poprawy dostępności i jakości usług medycznych, co jest kluczowe dla dalszego rozwoju sektora zdrowia w Polsce.

Tygodnik Medyczny

Zdrowie, system ochrony zdrowia, opieka farmaceutyczna, farmacja, polityka lekowa, żywienie, służba zdrowia - portal medyczny

Najnowsze artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Close