PolskaSystem ochrony zdrowia

Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) w Katowicach

Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) w Katowicach, jedno z najważniejszych wydarzeń biznesowych w Polsce, co roku przyciąga kluczowych liderów biznesu, polityki oraz ekspertów. XVI edycja tego kongresu, która odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, była wyjątkowa zarówno pod względem skali, jak i znaczenia. Rozpoczęcie kongresu przez Wojciecha Kuśpika, prezesa i założyciela PTWP, stanowiło inaugurację trzydniowego spotkania poświęconego przyszłości polskiej i europejskiej gospodarki.

Udział środków unijnych w rozwoju infrastruktury Katowic

Prezydent Katowic, Marcin Krupa, podczas swojego wystąpienia na otwarcie kongresu, zwrócił uwagę na znaczący wpływ środków unijnych na rozwój infrastruktury miasta. Dzięki funduszom europejskim możliwa była realizacja projektu Międzynarodowego Centrum Kongresowego, co miało bezpośredni wpływ na możliwości organizacyjne i promocyjne Katowic jako miasta nowoczesnego i otwartego na międzynarodowe wydarzenia. Zdaniem prezydenta Krupy, obecność Polski w Unii Europejskiej odgrywa kluczową rolę w dążeniu do równości z bogatszymi krajami zachodniej części kontynentu.

Europejskie korzenie i przyszłość gospodarcza

Jerzy Buzek, były premier Polski i przewodniczący Rady Programowej EEC, przypomniał o historycznych korzeniach współpracy europejskiej, nawiązując do 74. rocznicy powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, co ma szczególne znaczenie dla regionu śląskiego. Podkreślił on, że integracja europejska przyniosła wiele korzyści, w tym stabilizację polityczną i gospodarczą. Buzek zaznaczył, że mimo obecnych wyzwań, Europa musi nadal dążyć do realizacji odważnych i długoterminowych marzeń.

Wizje i plany dla Europy

Inauguracja kongresu była również okazją do wysłuchania planów i wizji przyszłości Europy przez prominentnych liderów europejskich, takich jak Ursula von der Leyen, kandydatka Europejskiej Partii Ludowej do Europarlamentu, oraz Donald Tusk, były przewodniczący Rady Europejskiej. Ich przemówienia podkreślały znaczenie jedności i solidarności w Europie, co ma kluczowe znaczenie dla przyszłości kontynentu w obliczu globalnych wyzwań, takich jak rosnące napięcia geopolityczne.

Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) w Katowicach / Fot. Tygodnik Medyczny

Ochrona zdrowia na Kongresie

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach był nie tylko okazją do dyskusji na tematy związane z ekonomią i polityką, ale również stał się platformą dla ważnych rozmów dotyczących ochrony zdrowia. W trakcie jednej z sesji, znaczącą rolę odegrała minister zdrowia Izabela Leszczyna, która podjęła tematykę różnic między systemem ochrony zdrowia publicznego a prywatnym, a także roli pacjenta w procesie leczniczym.

Różnice między systemem publicznym a prywatnym

Minister zdrowia, Izabela Leszczyna, wyraziła swoje stanowisko na temat istoty jasnego rozróżnienia między systemami ochrony zdrowia. Jak zaznaczyła, wydatki na prywatne leczenie w Polsce są porównywalne z tymi w innych krajach OECD, co sugeruje, że polski system prywatny jest rozwinięty na poziomie międzynarodowym. Jednakże, ważne jest zrozumienie i definicja granic między systemem finansowanym ze środków publicznych a tym opłacanym bezpośrednio przez obywateli. Leszczyna stwierdziła, że publiczny system ochrony zdrowia, realizowany zarówno przez podmioty publiczne jak i prywatne, nie jest powodem do wstydu, ale wymaga od pacjentów zrozumienia i współpracy.

Styl życia a jakość systemu ochrony zdrowia

Podczas swojego wystąpienia, minister zdrowia podkreśliła, że jakość ochrony zdrowia zależy nie tylko od samego systemu, ale również od stylu życia pacjentów. Wskazała, że aż 50% stanu zdrowia populacji zależy od indywidualnych zachowań i stylu życia, podczas gdy system ochrony zdrowia bezpośrednio wpływa tylko na 10% jakości opieki zdrowotnej. W związku z tym, Izabela Leszczyna apelowała o większą rolę profilaktyki oraz edukacji zdrowotnej, które przez lata były niedoceniane w polityce zdrowotnej kraju.

Finansowanie ochrony zdrowia

Izabela Leszczyna omówiła również finansowanie systemu zdrowia, wskazując, że w roku 2022 na ochronę zdrowia wydano 154 miliardy złotych z budżetu państwa oraz dodatkowe 51 miliardów ze środków prywatnych. Choć te liczby pokazują duże zaangażowanie finansowe, minister zaznaczyła możliwość i potrzebę zwiększenia inwestycji publicznych w ochronę zdrowia.

Odpowiedzialność pacjentów

Podkreślając znaczenie odpowiedzialności pacjentów, minister zdrowia wskazała na konieczność świadomości praw i obowiązków w systemie ochrony zdrowia. Podnosząc kwestię dbania o własne zdrowie i współpracy z systemem, przypomniała, że zdrowie publiczne zależy nie tylko od dostępności świadczeń, ale także od proaktywnego podejścia do własnego zdrowia i stylu życia.

Dyskusje te na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach uwydatniły, jak wielowymiarowe i złożone są wyzwania stojące przed systemem ochrony zdrowia, a odpowiedzi na nie wymagają współpracy pomiędzy rządami, sektorem prywatnym oraz samymi pacjentami.


W trakcie trzech dni kongresu odbyło się ponad 180 sesji, które zgromadziły ponad 1200 prelegentów. Tematyka sesji była szeroka, obejmując kluczowe wyzwania dla polskiej gospodarki, takie jak transformacja energetyczna, cyfryzacja, rozwój przedsiębiorczości, innowacje technologiczne oraz polityka społeczna. Uczestnicy mieli okazję do wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów biznesowych i dyskusji na tematy mające realny wpływ na przyszłość polskiej i europejskiej gospodarki.

XVI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach stał się platformą do głębokiej refleksji nad kierunkami rozwoju gospodarczego Polski i Europy. Spotkanie to, dzięki obecności znaczących liderów i ekspertów, przyczyniło się do pogłębienia dialogu na najważniejsze tematy, co jest niezbędne w kontekście dynamicznych zmian, jakie obecnie zachodzą na świecie.

Tygodnik Medyczny

Zdrowie, system ochrony zdrowia, opieka farmaceutyczna, farmacja, polityka lekowa, żywienie, służba zdrowia - portal medyczny

Najnowsze artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Close