PolskaSystem ochrony zdrowia

30 września Protest lekarzy w ochronie zdrowia pacjentów

Jak informuje Porozumienie Rezydentów OZZL 30 września br., lekarze i lekarki z całego kraju zamierzają wyrazić swój niepokój i dezaprobatę wobec obecnej sytuacji w ochronie zdrowia w Polsce. Protest ma na celu zwrócenie uwagi polityków na pilne potrzeby zmian w sektorze zdrowia.

Lekarze podkreślają, że jako codzienni praktycy, stoją na pierwszej linii ochrony zdrowia i dostrzegają systemowe braki, które zostały przez lata ignorowane. Uważają, że nadszedł czas, aby ochrona zdrowia stała się kluczową kwestią programów wyborczych.

Kluczowe postulaty protestujących:

1. Jakość kształcenia – Lekarze podkreślają, że jakość kształcenia medycznego w Polsce uległa degradacji w ostatnich latach, co stawia pacjentów w niebezpieczeństwie. Kierują swoją krytykę w stronę placówek edukacyjnych, które nie mają odpowiedniego zaplecza do kształcenia przyszłych lekarzy. Jakość edukacji medycznej powinna być priorytetem, a nie produkcja lekarzy na siłę, bez odpowiedniej infrastruktury i warunków do prowadzenia kierunku lekarskiego.

2. Jakość pracy – Problemem, z którym borykają się lekarze, jest przeciążenie pracą i biurokracja. W wielu przypadkach rezydenci mają pod opieką zbyt wielu pacjentów, co stanowi zagrożenie zarówno dla nich, jak i dla pacjentów. Lekarze apelują o wprowadzenie norm zatrudnienia w przeliczeniu na liczbę pacjentów.

3. Jakość systemu – Protestujący podkreślają, że polski system opieki zdrowotnej jest jednym z najgorzej finansowanych w Europie, z niewystarczającym wsparciem ze strony państwa. Aby zapewnić pacjentom odpowiednią opiekę, lekarze wzywają do zwiększenia wydatków na ochronę zdrowia do 8% PKB.

Wśród postulatów lekarzy pojawia się również “wezwanie do wycofania szkodliwych i niezgodnych z prawem zmian wprowadzonych przez Adama Niedzielskiego w zakresie wypisywania recept”.

Na koniec, lekarze apelują do wszystkich polityków – bez względu na to, kto będzie sprawował władzę, oczekują realnych działań, które przyniosą pozytywne zmiany w sektorze ochrony zdrowia. Żądają dialogu, szacunku oraz rzeczywistego zaangażowania w poprawę stanu zdrowia polskiego społeczeństwa.

Tygodnik Medyczny

Zdrowie, system ochrony zdrowia, opieka farmaceutyczna, farmacja, polityka lekowa, żywienie, służba zdrowia - portal medyczny

Najnowsze artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Close