PolskaSystem ochrony zdrowia

Sejm: komisje za projektem w sprawie ryczałtu w sieci szpitali

Szpitale sieciowe będą mogły przyjąć za podstawę wyliczenia kolejnego ryczałtu dane sprawozdawcze za 2019 r. – zakłada poselski projekt nowelizacji ustaw, który w środę poparły sejmowe komisje. Regulacja przewiduje również wydłużenie okresu składania wniosków o kredyt na studia medyczne.

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Zdrowia rozpatrzono w pierwszym czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.

Przedstawicielka wnioskodawców Violetta Porowska (PiS) omawiając projekt podkreśliła, że proponowane zmiany są oczekiwane przez środowisko. Posłanka zwróciła się do członków komisji o bezzwłoczne procedowanie regulacji.

Poseł PiS Patryk Wicher złożył poprawkę do projektu. “Umożliwiamy określenie maksymalnych kwot zobowiązań, jakie mogą rozdysponować świadczeniodawcy w POZ. To jest tak zwane wprowadzenie budżetu powierzonego. To jest oczekiwana zmiana przez POZ i przez całe środowisko. Tym samym będzie łatwiejsze doprecyzowanie zasad finansowania opieki koordynowanej” – wyjaśnił.

Za projektem nowelizacji ustaw głosowało 67 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymała się jedna osoba.

Projekt autorstwa posłów PiS zakłada, że aktualnie obowiązujący wykaz placówek zakwalifikowanych do podstawowego zabezpieczenia szpitalnego (PSZ) będzie obowiązywał o pół roku dłużej, czyli do końca 2022 roku.

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że zmiana jest podyktowana szczególnymi warunkami funkcjonowania szpitali w czasie pandemii COVID-19.

Projekt przewiduje ponadto umożliwienie przyjęcia za podstawę wyliczenia kolejnego ryczałtu systemu PSZ, na pierwsze półrocze 2022 r., odpowiednich danych sprawozdawczych za 2019 r., czyli za ostatni okres rozliczeniowy przypadający przed pandemią COVID-19.

Autorzy projektu wskazują, że większość placówek w systemie PSZ odnotowała spadek udzielanych świadczeń, szczególnie tych planowanych, w porównaniu z okresem przed pandemią.

“W tej sytuacji przyjęcie za podstawę ustalania ryczałtu systemu zabezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy danych sprawozdawczych za ostatni okres rozliczeniowy prowadziłoby do wyliczenia w wielu przypadkach zaniżonych kwot tego ryczałtu w stosunku do kwot otrzymywanych aktualnie przez świadczeniodawców” – podkreślono.

Projekt zakłada także zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W myśl obowiązujących przepisów, jeżeli wniosek o kredyt na studia medyczne zostanie złożony przez studenta do banku w pierwszym semestrze roku akademickiego 2021/2022, kredytu udziela się na pokrycie opłat za usługi edukacyjne ponoszone od tego semestru.

Jednak – jak wskazują autorzy projektu – termin ten może okazać się niewystarczający na dokonanie wszystkich formalności związanych z ubieganiem się o kredyt na studia medyczne (pobranie zaświadczenia wydawanego przez uczelnię, złożenie wniosku kredytowego do banku udzielającego kredytu na studia medyczne itp.).

Dlatego zaproponowano wydłużenie okresu składania wniosków o kredyt na studia medyczne do końca roku akademickiego 2021/2022 za okres obejmujący pierwszy i drugi semestr roku akademickiego 2021/2022. Wydłużenie okresu składania wniosków nastąpi z jednoczesnym zachowaniem możliwości sfinansowania z kredytu opłat za usługi edukacyjne poniesionych przez studentów za okres dwóch semestrów roku akademickiego 2021/2022.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

Tygodnik Medyczny

Zdrowie, system ochrony zdrowia, opieka farmaceutyczna, farmacja, polityka lekowa, żywienie, służba zdrowia - portal medyczny

Najnowsze artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Close